img

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

ENUCUZİTEM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

ENUCUZİTEM’a üye olmanızdan itibaren; aşağıda yazılı olan üyelik koşullarını ve KULLANIM KOŞULLARI, GİZLİLİK POLİTİKASI, ÇEREZ POLİTİKASI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI, İPTAL&İADE belgelerine ait hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

 

1. TARAFLAR ve SÖZLEŞME KONUSU

 

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Ziyaretçi, Üye, Kullanıcı, Satıcı veya Alıcı olarak ENUCUZİTEM adına hizmet veren her türlü platforma erişim sağlayan kişileri yaş farkı gözetmeksizin kapsamaktadır.  Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız ENUCUZİTEM adına hizmet veren platformları ziyaret etmeyiniz ve/veya kullanmayınız.

 

1.2. ENUCUZİTEM isminin resmi temsilcisi Mustafapaşa mahallesi 746/2 sokak no : 2 daire 16 Gebze Kocaeli adresinde yerleşik olan Tatoğlu Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Murat TATOĞLU (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. ENUCUZİTEM adına her türlü platform üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Şirket, ENUCUZİTEM adına kullanılan her türlü platformda yer alan veya alacak olan bilgileri, görselleri, fiyatları, ürün çeşitlendirmelerini, kampanya ve indirimleri veya her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

 

1.3. ENUCUZİTEM, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşulları herhangi bir zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler; internet sitesinde, mobil uygulamada veya ENUCUZİTEM adına hizmet veren herhangi bir platformda yayımlandığı tarihten itibaren ilgili platformları ziyaret eden veya kullanan herkes için geçerli olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmsi için hiçbir kullanıcı; şartların değiştirilmesi, güncellenmesi veya yayından kaldırılmasını tek taraflı talep edemez. ENUCUZİTEM değişiklik taleplerini; e-mail, posta veya kargo ile yazılı ve imzalı olarak gönderildiğinde dikkate alır. Fakat bu konudaki rızasını kimse ile paylaşmaz, yetki devri yapmaz. Alınan taleplere cevap verme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

 

2. TANIMLAR 

 

İNTERNET SİTESİ : Tüm hakları Şirket’e ait olan, www.ENUCUZİTEM.COM.TR alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

 

MOBİL UYGULAMA : Tüm hakları Şirket’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan ENUCUZİTEM adlı yazılımdır. Bu yazılım Apple App Store veya Google Play gibi mağazalardan elde edilir. Bu mağazalardaki ENUCUZİTEM adlı ve Şirket adına yüklü yazılım, gerekli güvenlik şartlarını sağlamaktadır. Bunun haricinde başka bir yolla edilen yazılımın cihazlara kurulmasından kaynaklı güvenlik dair her türlü hatadan Şirket sorumlu değildir.

 

ENUCUZİTEM : İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile birlikte “ENUCUZİTEM” olarak anılmaktadır.

HİZMETLER : ENUCUZİTEM üzerinden Satıcı ve Alıcıların Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ENUCUZİTEM tarafından sunulan Hizmetler’in tamamını ifade eder. Bu kapsamda ENUCUZİTEM üzerinden verilen hizmetler aslında aracılık hizmeti olmakla beraber;

 

ENUCUZİTEM ile arasında Bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışını yapma,

Satıcılar tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından ENUCUZİTEM üzerinden görüntülenebilmesi, listelenebilmesi ve aranabilmesini,

Satıcı ve Alıcı arasında; Satıcı’ya ait ürünün Alıcıya satılmasına dair aracılık hizmetini,

Satıcı’ya ait ilanın daha fazla kişi tarafından görüntülenebilmesi için vitrin ve doping gibi ilan öne çıkarma hizmetlerini,

Talep edildiğinde canlı telefon desteği ile veya başka bir iletişim vasıtası ile Satıcı ve Alıcı arasında iletişime kurma ve bu iletişime dahil olmayı kapsar.

 

Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetleri üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.

 

HİZMET BEDELİ : Satıcı tarafından ENUCUZİTEM’a ödenmesi gereken ve işbu sözleşme ile peşinen kabul edilen bedeldir. ENUCUZİTEM bu bedeli Alıcı ve Satıcı arasındaki Ürün satış işlemlerinden komisyon alarak karşılar. Hizmet Bedeli www.ENUCUZİTEM.COM.TR.tr ve ENUCUZİTEM mobil uygulamasında belirtildiği gibidir. Hizmet Bedeli’ni ENUCUZİTEM herhangi bir zamanda bu sözleşmede, internet sitesinde veya mobil uygulamasında tek taraflı olarak ilan ederek değiştirebilir. Değişiklik yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş sayılır.

 

ZİYARETÇİ : ENUCUZİTEM’a erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı; Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır.

 

ÜYE : ENUCUZİTEM üzerinde, oluşturduğu ve onaylanan kullanıcı hesabı ile; listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürünü satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde ENUCUZİTEM’a üye olmuş ve ENUCUZİTEM’ın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. ENUCUZİTEM’a üyelik tipi bireysel veya kurumsal olabilir.

 

SATICI: ENUCUZİTEM’a bireysel veya kurumsal üye olarak kendisine ait Ürün’ü Alıcıya satan gerçek veya tüzel kişidir. Satıcı olmak için ENUCUZİTEM’a üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları işbu sözleşmede açıklanmıştır.

 

ALICI: ENUCUZİTEM’a bireysel veya kurumsal üye olarak, ENUCUZİTEM’ın veya Satıcı’nın ürününü alan gerçek veya tüzel kişidir. Alıcı olabilmek için ENUCUZİTEM’a üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları işbu sözleşmede açıklanmıştır.

 

KULLANICI : ENUCUZİTEM üzerinden satışa sunulan Ürünler’i satan veya satın alan veya hizmetlerden faydalanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Ziyaretçi”, “Üye”, “Alıcı” veya “Satıcı” olarak da anılabilecektir. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi de dahil ilave belgeler talep edebilir.

 

ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Şirket’in sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları gibi ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Şirket dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.

 

ÜRÜN : ENUCUZİTEM üzerinden, ENUCUZİTEM’ın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalardan sağlanan ürünleri, Satıcılar tarafından başta İlan Verme Kurallarında yer alan Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere; işbu sözleşme, Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve diğer eklere uygun olarak satışa sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder. Bu ürünler fiziki değildir. Anında tüketilen sayısal bir kod ve oyun parasından oluşan ve genel adı itibariyle E-PIN / Elektronik Pin’dir. Bundan sonra Ürün, E-PIN olarak da anılabilecektir.

 

İÇERİK : ENUCUZİTEM üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel nesnelerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.

 

VERİTABANI : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.

 

3. GENEL HÜKÜMLER

 

 3.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi; ENUCUZİTEM’ın sahibi olan Şirket ile Hizmetler’den yararlanmak isteyen Üye arasında geçerli olup üyelik için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

 

3.2. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle; Gerçek kişi olan Üyeler; sözleşme yapmak için T.C. kanunlarına göre yasalar önünde yeterli ehliyete sahip olduklarını, Tüzel kişi Üyeler ise; Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul eder. ENUCUZİTEM’ta bireysel ve kurumsal olmak üzere iki çeşit üyelik bulunmaktadır. 

 

3.3. Üye, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da sağlanan Hizmetleri kullanmaya, ENUCUZİTEM’a giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve ENUCUZİTEM’a girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 3.4. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e aittir. Üyelik başvurusu Şirket tarafından değerlendirilecek olup Şirket herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra da, Şirket, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmek hakkını haizdir.

 

3.5. Üyelik, ENUCUZİTEM’in ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Ziyaretçiler tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması ve Şirket’in bu üyelik işlemini onaylanması ile tamamlanır. Üyeler, banka ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerini İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulama’nın ilgili bölümlerine girmemeleri halinde Alıcılar’dan tahsilat yapamayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

3.6. Üyelik başvurunuzun Şirket tarafından onaylanması için; kimlik fotokopisi, T.C. kimlik numarası, sürücü belgesi, pasaport, banka tarafından onaylanmış hesap ve IBAN bilgileri, yerleşim yeri belgesi, banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş dekont, vergi levhası, imza sirküleri ve bununla sınırlı olmamak üzere ilave bilgi ve belge Şirket tarafından talep edilebilir. Banka bilgileri Üye’nin kendi adına olmalıdır. Şirket’in bu talebini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin üyelik başvurusu Şirket tarafından gerekçe göstermeksizin reddedilebilir.

 

3.7. Şirket tarafından, Üye’nin göndermesi gereken her türlü belge için ortaya çıkacak kargo masrafları Üye’nin kendisi tarafından karşılanır.

 

3.8. ENUCUZİTEM ve bu kapsamda Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Satıcı ve Alıcı arasında HİZMETLER tanımının c maddesinde belirtilen alt hizmet için mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir. Satıcılar ENUCUZİTEM üzerinde Alıcı’ya satma amacıyla verdiği ilanların; içerik, fiyat, telif hakkı ve ilgili yasalar kapsamındaki tüm gerekliliklerden kendileri sorumludur. ENUCUZİTEM’ın satıcıların ürünleri hakkında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ENUCUZİTEM Satıcı’nın ürününü belirli bir süre askıya alabilir veya sınırsız süre yayından kaldırabilir. ENUCUZİTEM’ın Satıcı’ya bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur.

 

3.9. HİZMETLER tanımının a maddesinde belirtilen alt hizmet kapsamında ENUCUZİTEM 3. taraf firmalar ile yaptığı bayilik anlaşması kapsamında mülkiyeti yine 3. taraf firmaya ait olan ürünlerin satışını yapmaya aracılık eden “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir. ENUCUZİTEM kendi stoğundan ürün satmamaktadır. ENUCUZİTEM’ta satılan hiçbir ürünün mülkiyeti Şirket’e ait değildir.

 

3.10. ENUCUZİTEM, Üyeler’in ENUCUZİTEM üzerinden satışa sundukları Ürünler’in listelenmesi, Alıcılar tarafından Ürünler’in bedelinin ödenmesini takiben verilecek onay dahilinde Alıcılar tarafından ödenen bedellerin ilgili Satıcı’ya aktarılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda Satıcılar, Şirket’i Satıcı namına satışa sunulan Ürünler’in bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Alıcılar, ENUCUZİTEM vasıtası ile ödeme yaparak Satıcılar ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Bu kapsamda Satıcı, Şirket’in Alıcılar tarafından yapılacak ödemelerin, Satıcı’nın hesabına aktarılması konusunda yetkili olduğunu ve de Hizmetler karşılığında hizmet bedeli ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. ENUCUZİTEM bu Hizmet Bedeli bireysel ve kurumsal üyelerden % olarak ürün fiyatı üzerinden bir bedel talep eder. Bu bedel oranı bireysel ve kurumsal üyeler için farklılık gösterebilir. Bu oran ENUCUZİTEM tarafından internet sitesi ve mobil uygulama üzeinden herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu değişiklik yayınlandığı anda Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır. % olarak belirtilen hizmet bedelini belirleme yetkisi yalnızca ENUCUZİTEM’tadır.

 

3.11. Üyeler, Alıcılar’dan tahsilat yapabilmek için belirlenen ve internet sitesinde veya mobil uygulamada beyan edilen Hizmet Bedeli oranlarının geçerli olacağını peşinen kabul eder.

3.12. Üyeler, Satıcılar, Alıcılar, Ziyaretçiler veya Kullanıcılar Şirket’in, kendileri tarafından ENUCUZİTEM’ın ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.13. ENUCUZİTEM, Veritabanı’nda tutulan bilgileri; istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Kullanıcılar’ın genel eğilimlerini belirlemek, Kullanıcılar’a daha zengin içerik sunabilmek amacıyla kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.

 

3.14. ENUCUZİTEM, Üyeler tarafından gönderilen Ürün bilgileri, görselleri ve açıklamalarını ve/veya Ürün hakkında yapılan yorum ve önerileri ve her türlü İçerik’i, her şekilde kullanabilir. Bunlar haricinde işbu anlaşmanın kabulü ile Üye’nin kendisine ait kimlik bilgileri, fotoğrafı ve cep telefon numarası gibi kişisel bilgileri ENUCUZİTEM tarafından 3. taraf kişi veya kurumlar ile paylaşılmaz.

 

3.15. Şirket, Üye’nin satın alma veya alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar.

 

3.16. Şirket, Ürün görsellerini orjinaline en yakın şekilde sunmak için çaba sarf eder, ancak Ürünler’in görselliğinin doğruluğu noktasında hiçbir şekilde taahhütte bulunmamaktadır.

 

3.17. Şirket, Hizmetler kapsamında hiçbir Üye’ye; kesintisiz devamlılık, sürekli güncelleme, satış garantisi, hatasızlık dahil, açık ya da kapalı hiçbir şekilde garanti vermez. Şirket, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya sürekli durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üyeler’e karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

3.18. Şirket, Üyeler’e uyguladığı Hizmet Bedeli’nde kampanya veya promosyon uygulama hakkına sahiptir. Bu kampanya veya promosyonların süresi yine Şirket tarafından belirlenir ve belirtilen süre dolmadan da sonlandırılabilir.

 

3.19. Şirket, Alıcılar’dan Satıcılar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Alıcılar’ı ve/veya Satıcılar’ı temsil etmemektedir. Şirket’in Satıcı ve Alıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Satıcı ve Alıcı arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Satıcı ve Alıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin taraf olarak gösterilemez.

 

3.20. ENUCUZİTEM tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, kara para aklama, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu durumlarda Üye, ENUCUZİTEM tarafından kalıcı veya geçici bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa Üye’nin oluşturduğu ilgili içerikler, materyaller, veriler ve diğer unsurlar, talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamları ve emniyet birimleri de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi ve idari mercilerle usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.

3.21. Canlı destek hattından satış dışındaki konular için teknik destek verilmez. Satış dışındaki diğer konular için Üye profil sayfasında yer alan Destek Talebi menüleri kullanılmalıdır.

 

3.22. Satın alınan League of Legends Unranked hesaplar için ücret iadesi yapılmaz. Yalnızca 1 haftalık garanti süresi boyunca, 1 adet yeni telafi hesabı teslim edilir.

 

3.23. Üye eğer sitede ilan satışı veya alışı yaptıysa kişisel bilgileri 5 yıl boyunca sistemde saklanmak zorundadır. Bilgilerin saklanma amacı, olası bir adli süreçte ilgili makamlara teslim edebilmek içindir.

 

3.24. ENUCUZİTEM.COM.TR web sitesinde takas yoluyla alışveriş yapmak yasaktır. Bunun teklifini yapan, ve takas işlemini gerçekleştiren alıcının ve satıcının ENUCUZİTEM üyelikleri uyarılmaksızın kapatılabilir. ENUCUZİTEM bu yasaklı işleme başvuran kişilere destek sağlamaz.

 

3.25. Üye ENUCUZİTEM.COM.TR web sitesi ve mobil uygulamasına kayıt olarak ENUCUZİTEM tarafından satış ve alış mesajlarınızın sms olarak telefonunuza iletilmesine, mail üzerinden satış işlemleri ile ilgili e-posta gönderilmesini kabul eder.

 

3.26. Destek sistemi, canlı destek ve bununla sınırlı kalmayacak kanallardan ENUCUZİTEM yönetimi, çalışanları ve üyelerine küfür & hakaret & taciz içerikli mesaj gönderen kişilerin üyelikleri uyarılmadan kapatılır.

 

3.27. İlan alış-veriş işlemlerinde oluşabilecek sorunları önlemek, üyelerin mağdur olmamasını sağlamak ve çözmek adına ENUCUZİTEM alıcı ve satıcıya Whatsapp üzerinden veya telefon araması ile ulaşabilir.

 

3.28. Site dışı ödeme talebinde bulunan ve bunu alıcıya & satıcıya direten kullanıcıların üyelikleri sonlandırılmaktadır.

 

3.29. Eğer satıcı ilan açıklamasında yeterli bilgiye yer vermediyse, bundan doğacak mağduriyetlerde alıcı haklı bulunacaktır ve işlemin iptali sağlanarak alıcıya ücreti iade edilecektir.

 

3.30. Siteden daha önce uzaklaştırılmış bir üye, yeni üyelikle tekrardan kaydolursa tespiti durumunda yeni hesabı da siteden uzaklaştırılacaktır.

 

3.31. Satıcının aynı hesap bilgilerini birden fazla alıcıya pazarlaması durumunda hesabı kapatılır.

 

3.32. Üyelerin birbirine gönderdiği bakiye kuponları yalnızca site içi harcamalar için uygundur. Hiçbir şekilde çekim talebi oluşturulamaz.

 

3.33. Dijital kod satın alımı esnasında video kaydı başlatılması zorunludur, siparişle ilgili bir şikayet kaydı oluşturulduğunda ürünü satın almadan önce, satın alım anı ve sonrasının video kaydı talep edilir.

 

4. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, ENUCUZİTEM’da yayınlanan kurallara uygun olarak Hizmetler’den faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Herhangi bir değişiklik halinde Üyeler kazanılmış ve/veya önceye dayalı hak iddiasına bulunamazlar. Bu sözleşmeye ait değişiklikler öncelikle www.ENUCUZİTEM.COM.TR.tr internet sitesinde yayınlanır ve yayınlandığı an yürürlüğe girmiş sayılır.

 

4.2. Üye’nin, ENUCUZİTEM’da yaptığı her işlemde hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendisine aittir. Bu kapsamda Üye, yapacağı tüm işlemlerde yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere riayet edeceğini ve bunların düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

 

4.3. Üye, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmediğini veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.

 

4.4. Satıcı, Alıcı tarafından bedeli ödenerek satın alınan Ürün’ü her ne sebeple olursa olsun Alıcı’ya göndermekten sorumludur. Şirket’in Satıcı’nın bu hukuksuz işelemine karşın herhangi bir sorumluluğu olduğu iddia edilemez. Alıcı tarafından bu durum bildirilirse Şirket ilgili Satıcı’nın hesabını askıya alma veya silmeye yetkilidir. Şirket Alıcı ve Satıcı arasındaki herhangi bir uyuşmazlık durumunda arabuluculuk ve hakem görevi üstlenmez.

 

4.5. Tüm Üyeler, ENUCUZİTEM’da tanımlı olan bilgilerinin (isim, soyad, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vergi levhası) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket bu bilgilerde bir uyuşmazlık olduğunu tespit eder veya düşünürse Üye hesabını belirli bir süreliğine erişime kapatma veya sınırsız süre ile silme işlemine tabi tutabilir.

 

4.6. Şirket, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üye’nin, Şirket’ten mevcut bir alacağının olması halinde, Şirket bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile alıkoyabilir.

 

4.7. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve eklerine aykırılık hallerinde Şirket’in maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri ENUCUZİTEM’ın herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler bir tazmin talebinde bulunamaz.

 

4.8. İşbu sözleşme ENUCUZİTEM içerisinde yer alan Hizmetler’in tamamının sonlanması haline kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Fakat Şirket, Hizmetler’de belirtilen yöntemlere ilave ek hizmet sunmaya başlarsa bu sözleşme yeni hizmetler için de geçerli sayılır.

 

4.9. Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Üye’ye önceden uyarıda bulunmadan (özellikle, ancak sınırlı olmamak üzere; çalıntı, orijinal olmayan, kaçak ve/veya sahte ürün satışlarında) Üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılıklarına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına Üye’yi şikayet veya ihbarda bulunabilir. Üye, Şirket’in şikayeti sonucu zarara uğraması durumunda, Şirket’i hiçbir şekilde sorumlu tutmamayı, Şirket’ten tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

4.10. Şirket’in ENUCUZİTEM üzerinden, Alıcı ve Satıcı arasındaki maddi getirisi olan işlemlerden dolayı fatura kesme zorunluluğu yoktur. Üye, yaptığı satışa ilişkin KDV faturası keserek Alıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Şirket Üye’ler arasında maddi getirisi olan işlemler için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Alım ve satım işlemlerinde usulsüzlük tespitinde Üye hesapları belirsiz süre için askıya alınabilir veya tamamen silinebilir. T.C.’nin ilgili resmi kurumları, Üyeler arasındaki para transferi konusunda usulüne uygun bilgi ve belge talebinde bulunursa Şirket bu bilgi ve belgeleri Üye’ye bildirimde bulunmadan ivedilikle teslim eder. Resmi kurumlar ile Üye arasındaki yasal işlemlerden Şirket sorumlu tutulamaz.

 

4.11. Üye 15 gün öncesinden yazılı ve imzalı bir dilekçe ile işbu sözleşmeyi feshedebilir. Fesih işlemi Şirket tarafından onaylandığında kendisine E-mail veya SMS ile bildirimde bulunulur.

 

4.12. Üye, ENUCUZİTEM vasıtasıyla bulduğu Alıcı’ya, ENUCUZİTEM üzerinde listelediği ürünü yalnızca ENUCUZİTEM üzerinden satabilir. Satıcı ürünü Alıcıya farklı bir yol ile satar ve Şirket’in

 

olası bir gelir kaybına uğramasına yol açar ise bunun bir fesih nedeni olduğunu peşinen kabul etmiş sayılır. Buna neden olan Üye tespit edildiğinde üyeliği hiçbir gerekçe gösterilmeden ve süresiz iptal edilir. Yeniden üye olması engellenir.

 

5. ÜYELİK PROFİLLERİ

 

5.1. Üye bu sözleşmeyi kabul etmekle, Şirket’in Üye’nin ENUCUZİTEM’da bulunan profiline her daim ve hiçbir bildirimde bulunmadan erişme yetkisi olduğunu kabul eder.

 

5.2. Üye, Ürünler’i satışa sunmak maksadı ile kendisine ait bir profil sayfası oluşturmak zorundadır. Bu profil sayfasının oluşturulmasında Üye, kendisinden talep edilen kendisine ait bilgileri (isim, soy isim, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vergi levhası vs.) ilgili yerlere girecektir. Üyeler tarafından verilen bilgilerden bazıları Hizmetler’de kullanılmak üzere talep edilmekte olup profil sayfasında gözükmeyebilir. Şirket’in profil sayfasnın her türlü bölümünü dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulumadan değiştirme hakkına sahiptir.

 

5.3. Üye, profil sayfasında yer alan kendisine ait bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.

 

5.4. Üye profilleri başkası adına açılamaz, başkasına kullandırılamaz ve açıldıktan sonra başkasına devredilemez. Üyeler arasında Şirket’in bilgisi dışında yapılan hesap işlemleri Şirket’i yasal olarak bağlamaz. Üye bu davranışları nedeniyle Şirket’in tek taraflı olarak ve ayrıca bir ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ederler.

 

5.5. Üyelik Sözleşmesi veya Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerine aykırı davranışta bulunan Üye sınırsız süre ile ENUCUZİTEM’a yeniden üye olamayacak şekilde engellenebilir (banlanabilir). Bu işlem için üyenin T.C. numarası ve hesap numarası üzerinden doğrulama yapılabilir. Banlanmış olduğu tespit edildiği takdirde, bir bildirimde bulunulmadan, yeniden yapılan üyelik müracaatı reddedilir.

5.6. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal ENUCUZİTEM’a bildirmeyi taahhüt eder. Şirket, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üye’nin ENUCUZİTEM’a erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

 

5.7. Üye, profillerinde yayınlanan Ürün fotoğrafları ya da profil fotoğraflarının kendisine ait olduğunu, gerçeği yansıttığını ve toplumsal ahlak kurallarına uygun olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık olması halinde Şirket ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın ilgili Üye’nin üyeliğini iptal edecektir.

 

5.8. Şirket kullanılmayan profilleri geçersiz kılma hakkına haizdir. 6 ay ve üzerinde kullanıcı hareketi olmayan profiller Pasif’e alınabilir. Bu profillerin tekrar Aktif olması için ilave işlemler Üye’den talep edilebilir.

 

5.9. Hiçbir Üye ENUCUZİTEM’da başka bir üyeye ait profil hakkında manipülasyon veya hedef gösterme eyleminde bulunamaz. Üyeler arasında bunun gibi nedenler dolayısıyla oluşacak maddi veya manevi tazminat davalarında Şirket taraf olmayacağı gibi dahil de edilemez.

 

5.10. Üye, profil sayfasında Şirket tarafından sağlanan verilerin tamamı kadar profili hakkındaki işlemlere ait geçmiş kullanıcı hareketlerini (log) görüntüleyebilir. Üye, Şirket’in kendisine sunulan log kayıtları haricinde başka bir kayıt tutmadığını ve bir davaya konu olsun veya olmasın Şirket’ten kendisine gösterilen haricinde ilave bir kayıt isteme hakkına sahip olmadığını, ENUCUZİTEM’ta da böyle bir teknik altyapı olmadığını anlamış ve koşulsuz kabul etmiş sayılır.

 

5.11. Üye, sözleşmesi her ne şartla olursa olsun sonlandığında profil bilgilerinin ENUCUZİTEM veritabanından kaldırıldığını ve bu işlemin tamamlandığına dair Şirket’in kendisine ispat yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

 

5.12. Bir profilin belirli bir Üye’ye ait olduğu T.C. kimlik numarası veya e-mail adresi veya telefon numarası ile teyit edilir. Bu nedenle aynı T.C. kimlik numarası veya e-mail adresi veya telefon numarası ile ikinci bir profil oluşturulamaz.

 

6. ÜRÜN SATIŞINA İLİŞKİN KURALLAR

 

6.1. Üyeler, İlan Verme Kuralları’na uygun olarak ENUCUZİTEM’ta ilan vererek satış yapabilirler.

 

6.2. Üye, ENUCUZİTEM’ta tüketicinin korunması, fikri haklar ve reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı İçerik girmeyeceğini ve içeriklerinde bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.3. Üye, İçerikler’de diğer Kullanıcı, firma, gerçek veya tüzel şahıs ve ENUCUZİTEM’ın rakipleri hakkında karalama, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiremeyeceğini, ENUCUZİTEM altyapısını herhangi bir şekilde bozacak girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, pornografik içerikli metinler ve görseller kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Satıcı, satışa çıkardığı ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Şirket’in satış konusunda hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

 

6.5. ENUCUZİTEM’ta, ENUCUZİTEM’ın kendisi tarafından satılan ürünler bayilik anlaşması ile stoksuz ve anlık olarak Kullanıcılara arz edilmektedir. ENUCUZİTEM’ta Şirket’in kendisinin yönettiği bir ürün stoğu bulunmamaktadır. ENUCUZİTEM fiziksel bir ürün satmamaktadır. Ürünlerin tamamı anlık olarak tüketilen, sayısal kod veya buna benzer dijital ve genel adı ile E-PIN’dir.

 

6.6. ENUCUZİTEM, Satıcı’ların arz edeceği fiziksel veya fiziksel olmayan ürünlerden sorumlu değildir. Bu ürünler hakkında ENUCUZİTEM hiçbir şekilde garanti ve satış sonrası desteği vermemektedir. Satıcı’nın kargolaması gereken ürünler hakkında da ENUCUZİTEM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ENUCUZİTEM, Satıcı ve Alıcı arasında kurulan ticari ilişkiye hiçbir şekilde taraf edilemez.

 

6.7. Şirket, ENUCUZİTEM’ta yayınlanan İçerikler’in hukuka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz niteliği taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile diğer kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili İçerik’in yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda, Şirket’e Ürün içeriğini yayınlaması için yapılan bir ödeme söz konusu ise bu ödeme hiçbir koşul altında iade edilmeyecektir. Bu kapsamda Üye, ödemiş olduğu herhangi bir bedelin iadesini Şirket’ten talep edemeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.8. ENUCUZİTEM’ın her ne sebeple olursa olsun Alıcı ve Satıcı arasındaki ilişkiyi düzenleme, kurma veya çeşitli şekillerde oluşturma veya hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcı ve Satıcı, aralarındaki satış ve satış sonrası itiraz ilişkisinden bizzat ve de şahsen sorumludur ve ENUCUZİTEM’ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.

 

6.9. Üyeler, her koşulda Şirket’i ve ENUCUZİTEM’ı maddi ve manevi herhangi bir zarara uğratmamakla ve Şirket’in ve de ENUCUZİTEM’ın saygınlığına herhangi bir zarar vermemekle yükümlüdür. Satıcılar, Alıcılar ile olan ilişkilerini saygı çerçevesinde yürütmekle yükümlü olduklarını, hakaret içeren, aşağılayıcı ve rencide eden ifadeler kullanamayacağını peşinen kabul eder. Alıcı tarafından bunun gibi davranış ve yazışmalara şikayet konusu edilen Satıcı’ların üyelikleri belirsiz bir süre durdurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

 

6.10. İşbu sözleşme veya ENUCUZİTEM’a ait diğer sözleşme ve eklerine aykırı davranan ve üyeliği iptal edilen veya belirsiz süre durdurulan Satıcı, ürün satışlarından doğan ve kendi bakiyesinde biriken kazançlarını belirsiz bir süre veya hiç alamayacağını peşinen ve koşulsuz kabul eder.

 

6.11. Alıcı ve Satıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde dahi Şirket, tahsil edilen Hizmet Bedelini Alıcı veya Satıcı’ya ödeme veya iade etme yükümlülüğü yoktur.

 

6.12. ENUCUZİTEM'tan satın alınan League of Legends Unranked hesaplar eğer oyundan yasaklanırsa, ENUCUZİTEM telafi olarak garanti süresi olan 1 ay boyunca, yeni bir hesap teslim eder. Ücret iadesi sağlama yükümlülüğü yoktur.

 

6.13. Discord kategorisinden "Nitro" adlı ürünün satışını yapan kişilerin bakiyesi 15 güne kadar bloke edilebilir. Şirket eğer talep ederse satıcıdan bu ürünün alım detaylarını (fatura, fiş) v.b. belgeleri talep edilir. Satıcı bu belgeleri teslim etmezse, hesabı kapatılabilir.

 

7. ENUCUZİTEM’A BAKİYE YÜKLEME ve BAKİYE TRANSFERİ

 

7.1. ENUCUZİTEM’ta tüm işlemler Türk Lirası üzerindendir.

 

7.2. Üyeler, ENUCUZİTEM’ın anlaşmalı olduğu banka ve diğer ödeme yöntemi firmalarının sunduğu hizmetler vasıtasıyla üyeliklerine bakiye yükleyebilir. Banka ve diğer ödeme yöntemi firmalarının, bakiye yükleme esnasında Üye’den talep edeceği komisyon bedelleri yalnız bu firmalar tarafından belirlenir. ENUCUZİTEM’ın bu oranlarda bir sorumluluğu yoktur.

 

7.3. ENUCUZİTEM üzerinde gerçekleştirilen bakiye yükleme işlemi neticesi Üye hesabına kredi/kontör olarak yansıtılır. 1 kredi/kontör 1 TL’ye eşittir. ENUCUZİTEM’ta bakiyeler kredi/kontör olarak gösterilir.

 

7.4. Bakiye yükleme esnasında yazacağınız açıklamalara göre para karşılığı kredi/kontör üyeliğinize işlenecektir. ENUCUZİTEM’ta 3D Secure işlemi kullanılmadan kredi kartı ile bakiye yükleme işlemi yapılamaz. ENUCUZİTEM’ın Üye tarafından bakiye yükleme işleminde kullanılan kredi kartı, banka kartı, banka hesabı ve bununla sınırlı olmayacak şekilde diğer ödeme araçlarının Üye’nin kendisine ait olduğunu ve Üye’nin kendisine ait profil sayfasındaki bilgiler ile uyuştuğunu kontrol etme sorumluluğu yoktur.

 

7.5. Üye, bakiye yükleme sonrasında kendisine verilen dekont, ATM fişi ve bununla sınırlı olmayan diğer belgeleri saklamakla yükümlüdür. Anlaşmazlık halinde banka veya diğer ödeme firmaları tarafından sağlanan ıslak imzalı ve kaşeli belgeler kabul edilir. Şirket bu belgelerin kendisine kargo ile ulaştırılmasını isteyebilir. Kargo masrafı göndericiye aittir.

 

7.6. Üye, profiline bakiyeyi kendi rızası ile yüklediğini, yüklenen bakiyenin kendi rızası ile Şirket’e ait banka hesaplarında veya Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcılarının yine Şirket’e sunduğu para işleme alanlarında tutulduğunu ve yalnız ENUCUZİTEM üzerinden alışveriş yapmak amacı ile kullanacağını ve kendisi tarafından yüklenen bakiyelerin iadesinin olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

 

7.7. ENUCUZİTEM, yalnız Alıcı’nın aldığı ürün karşılığı Satıcı’nın hakettiği miktarı; hizmet bedeli, banka transfer ücretleri ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde ortaya çıkabilecek ilave ücretleri keserek, Satıcı’nın yalnız kendi adına kayıtlı ve isimli banka hesabına göndermekle mükelleftir. Başkası adına kayıtlı veya isimli banka hesabına para transferi yapılmaz. ENUCUZİTEM banka hesabının doğruluğunu ve Üye’nin kendisine ait olduğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Para transferi esnasında ortaya çıkabilecek banka veya diğer ödeme yöntemlerine ait her türlü masraf doğrudan Üye’ye yansıtılır. Üye’nin bakiyesinden düşüldükten sonra ve Hizmet Bedeli de kesildikten sonra geri kalan tutarın transferi gerçekleştirilir.

 

7.8. Üye’nin hesabına kendisinin yüklediği bakiye ile satış işleminden kazandığı bakiye ayrı kategorilendirilir. Üye kendisi adına, kendisi tarafından yüklediği bakiyenin iadesini talep edemez.

7.9. Üye hesabında ancak yeterli bakiye var ise alışveriş yapılabilir. Üye hesabında yeterli bakiye yoksa Üye’nin öncelikle kendi hesabına bakiye yüklemesi gerekmektedir.

 

7.10. Kara para aklama işlemlerinin önüne geçmek adına; Üyeler arasında ENUCUZİTEM üzerinde para transferi yapılamaz. Ancak Üyeler kendi arasında ENUCUZİTEM’ın belirleyeceği yöntemler ve limitler dahilinde kredi/kontör transferi gerçekleştirebilir. Kredi/kontör transferleri Üyeler arasında olup, ENUCUZİTEM’ın doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olduğu iddia edilemez. Transfer işlemine konu olan bakiyenin, transfer edilen hesap sahibi tarafından kendi banka hesabına iadesi talebi yapılamaz.

 

7.11. Üye’ler arasındaki bakiye transferi veya Üye’nin kendi banka hesabına istediği para transfer miktarı büyük miktarda olursa, Şirket geçici bir süre için bu işlemi bloke edebilir. Üye veya Üye’lerden bu işlem hakkında açıklama isteyebilir. Gerektiğinde yazılı bir dilekçe de talep edebilir.

 

7.12. Şirket; profilde bakiye bulundurma üst veya alt limiti, profile bakiye yükleme, satış ve satış sonrası hesaba para transferine konu olan her türlü işlem için belirli limitler ve ücretleri belirleme hakkına sahiptir. Bu limitler ve ücretler www.ENUCUZİTEM.COM.TR.tr internet adresinden veya ENUCUZİTEM mobil uygulamasında ilan edilir. Bu konu hakkındaki değişikliklerin dahil her türlü bildirimin yayınlandığı anda yürürlüğe girdiğini Üye peşinen kabul ve beyan eder.

 

7.13. Üye kendi profili için her türlü; bakiye yükleme, bakiye transferi veya ENUCUZİTEM’ın kendisine yaptığı para transferi işlemlerinin Şirket tarafından kayıt altına alındığını, saklandığını peşinen kabul ve beyan eder.

 

7.14 ENUCUZİTEM’ta satış işleminden elde edilen gelirlerden; hizmet bedeli, banka transfer ücretleri ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde ortaya çıkabilecek ilave ücretler düşülür. Satış tutarından bu ücretler düşüldükten sonra geriye kalan miktar, Satıcı hesabına bakiye olarak yüklenir.

 

7.15. ENUCUZİTEM’ta yalnızca satış işleminden elde edilen ve Satıcı hesabına aktarılan bakiyeler için nakit çekim talebinde bulunulabilir. Bu nedenle Üye hesabındaki çekilebilir ve kullanılabilir bakiye arasında fark olabilir.

 

7.16. Kullanıcılar arasında transfer edilen bakiye, daha önce bir satış işleminden elde edilmiş dahi olsa, transferi alan son kullanıcı tarafından hiçbir zaman çekilemez. Bu bakiyeler yalnızca ENUCUZİTEM’ta ürün alışı veya diğer hizmetlerin karşılığı olarak kullanılabilir.

 

7.17. Kullanıcılar küsüratlı para çekim talebi oluşturamazlar.

 

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

8.1. ENUCUZİTEM’da erişilen İçerikler ile Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ENUCUZİTEM’ın Veritabanı’nı, Arayüz’ü, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Şirket’e aittir ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Şirket tarafından açıkça yetki verildiği haller dışında Şirket’in ENUCUZİTEM Veritabanı, Arayüz de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir İçeriği paylaşılamaz ve kopyalanamaz.

8.2. ENUCUZİTEM Üye’nin yüklediği her türlü İçeriğe karşı sorumsuzdur. Bu içeriklerin izinsiz paylaşımı durumunda ortaya çıkabilecek hukuki süreçlerden Üye’nin kendisi sorumludur. ENUCUZİTEM hukuka aykırı olduğunu düşündüğü her türlü içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan silme hakkını saklı tutar.

 

8.3. Üye, ENUCUZİTEM’da yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir İçerik’i çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

8.4. Üye, ENUCUZİTEM’da, Şirket’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

 

8.5. ENUCUZİTEM üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçerik Şirket’in mülkiyeti altındadır. ENUCUZİTEM’a yazılı olarak başvurulmadıkça ve ENUCUZİTEM’ın yazılı onayını almadan bu İçerik’ler çoğaltılamaz, kopyalanamaz, 3. kişiler ile paylaşılamaz.

 

8.6. Üye, ENUCUZİTEM üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’in depolandığı Veritabanı’na hiçbir şekilde erişim girişiminde bulunamaz.

 

8.7. Üye’nin, ENUCUZİTEM üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’i elde etmek maksadıyla api, script veya başka türlü yazılımlar ile veri çekmesi yasaktır.

 

8.8. ENUCUZİTEM’a ait isim, logo veya ENUCUZİTEM’ı temsil eden her türlü İçerik, Şirket’in yazılı onayı alınmadan hiçbir ortamda kullanılamaz. ENUCUZİTEM iş ortaklarını kendi www.ENUCUZİTEM.COM.TR.tr internet sitesi üzerinden ilan etmektedir. Burada yer alanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi ENUCUZİTEM ismini temsil eden hiçbir içeriği kullanma hakkına sahip değildir.

 

9. GEÇERLİLİK VE DEĞİŞİKLİK

 

9.1. İşbu Sözleşme; Üye’nin, üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye’nin geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kullanım Koşulları ve diğer sözleşme ve eklerin tamamı işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri ENUCUZİTEM tarafından değiştirilebilir. Üyeler, ENUCUZİTEM’a her giriş yaptıklarında güncellenmiş sözleşme maddelerini ve sözleşmenin yeni halinin tamamını aynen kabul etmiş sayılacaktır. Değişiklikler www.ENUCUZİTEM.COM.TR.tr ve ENUCUZİTEM mobil ugulamasında yayınlanır ve yayınlandığı an itibariyle yürürlüğü girer ve Üyelr tarafından kabul edilmiş sayılır.

 

10. YÜRÜRLÜK

 

10.1. Şirket ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

10.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi, karşılıklı olarak kabul edilerek Üye’nin elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

 

10.3. Şirket herhangi bir zamanda işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya eklerinde yer alan hükümlerden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni halini yayınlama hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, yayınlanan metinlerin tamamı Üyeler için yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Üye’nin getirilen değişiklikleri bilmediğini beyan etme gibi bir mazereti kabul edilmez.

Yorumlar

Yorum Yap


Geri

Anasayfa

Üye Giriş

Üye Ol

İlan Ekle